Carina Carlsen
Foto: Bjørnar Solberg

Kvinne­dagen 2024: Panel­samtale om abort og prevensjon

06.03.2024  ·  18:00 Universitetet i Oslo

Carina Carlsen deltar i panelsamtale som arrangeres av Samfunnsvitenskapelig fakultetsforening.

Sam­talen vil handle om abort og endrede pre­ven­sjons­vaner blant unge, og finner sted sted 6. mars 2024 på U1 SVFFs kjel­lerpub og café på Eilert Sundts Hus, Sam­funns­vi­ten­ska­pelige fakultet ved Uni­ver­si­tetet i Oslo.

Mer info: Lenke til arran­ge­mentets Facebook-event