Carina Carlsen
Foto: Bjørnar Solberg

Kvinne­dagen 2024: Panel­del­taker under SKOK-debatten i Bergen

04.03.2024  ·  18:30–20:00 ·  Bergen

Carina Carlsen er paneldeltaker da SKOK og Kvinnefestivalen i Bergen arrangerer debatt.

Senter for kvinne- og kjønns­forskning ved Uni­ver­si­tetet i Bergen og Kvinne­fes­ti­valen i Bergen invi­terer til «Å være tjukk – en debatt om normer, for­dommer og hold­nings­endring.» Debatten finner sted i Stor­salen i Bergen offentlige bibliotek. Det er gratis adgang, og ingen påmelding er nød­vendig. Debatten blir også strømmet via biblio­tekets YouTube-kanal.

Carina sitter i panelet sammen med Karoline Skar­stein, leder i FRI Rogaland og Lene Bull Chris­ti­ansen, første­ama­nu­ensis ved Roskilde-universitetet. Mode­rator er sti­pendiat Sunniva Árja Tobiasen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

Mer info: Å være tjukk – en debatt om normer, for­dommer og hold­nings­endring | Senter for kvinne- og kjønns­forskning | UiB