Kontakt oss

Dette tilbyr vi

PUST UT

Metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Mennesker med utviklingshemming opplever ofte mye motstand i forhold til sin seksualitet. De er omgitt av et paternalistisk mønster, der alle andre vet deres eget beste. Personer med utviklingshemming har også behov for økt kunnskap og større åpenhet omkring egen seksualitet.

PUST UT er et tilbud utviklet av FRI, og er sosiale og inkluderende treff hvor lesbiske, homofile, bifile, panfile eller transpersoner med utviklingshemning kan møtes og snakke fritt om kjønn og seksualitet.

Likestillingssenteret har i samarbeid med FRI og Skeiv Kunnskap utviklet en metodebok for helsepersonell, med en dedikert nettressurs og webinar. Denne kaster lys over det skeive perspektivet. Boka har fokus på det å ha skeive tanker og følelser, samt hvordan det oppleves. Ønsker du å lære mer om utviklingshemming i et skeivt perspektiv, og hvordan du som tjenesteyter kan styrke egen kompetanse til det beste for tjenestemottaker? Sammen med en nettressursen og webinar gir metodeboka en innføring i seksuell helse, seksualitet og veiledning av personer og grupper.

Målet med PUST UT

Målet er å gi helsepersonell og andre som jobber med målgruppen økt kunnskap og samtaleverktøy om seksuell helse, da i all hovedsak skeiv seksualitet. Gjennom denne kunnskapen kan de gi mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst snakke om også den skeive seksualiteten.

Bestill bok

Takk til alle som ville ha bok! Vi er nå tomme og sender ikke flere bøker. Boka er tilgjengelig digitalt: PDF av Pust ut metodebok