Siste nytt

Hils på Hasti og Sumaya, våre nye kollegaer

Hasti Hamidiasl og Sumaya Jirde Ali er endelig på plass som rådgivere ved Likestillingssenteret!

De har et lass med kom­pe­tanse med seg inn i stil­lingene, og går rett inn i vårt arbeid. Mange nye og spen­nende pro­sjekt­opp­gaver venter og vi gleder oss.

Les mer om Sumaya: Lenke til Sumayas ansattpresentasjon

Les mer om Hasti: Lenke til Hastis ansattpresentasjon