Flere regnbueflagg vaier i vinden.
Kronikker

Hva betyr det egentlig at «ikke-skeive har bedre livs­kva­litet enn skeive»?

I denne kronikken retter vi søkelyset på språkbruk i forskning og forskningsformidling.

Hvordan forskere utformer spørre­un­der­sø­kelser og hvordan resul­tater pre­sen­teres har betydning for hvordan skeive blir repre­sentert i forsk­ningen! I denne kro­nikken skriver Kristina Miklavic og Silje Mathisen sammen med Janne Bromseth, Deniz Akin og Cecilie Dangmann fra Høg­skolen i Inn­landet, Øst­lands­forskning om språkbruk i under­sø­kelser og pre­sen­tasjon av forskning. Eksem­pelet som trekkes fram er Sta­tistisk sen­tralbyrå – SSBs artikkel med tit­telen «Lavere livs­kva­litet blant ikke-heterofile».

«I under­sø­kelser om lhbt+ – per­soner er det viktig å bruke begreper som er så inklu­de­rende, respekt­fulle og så presise som mulig.»

Kro­nikken kan leses i sin helhet på forskersonen.no: Lenke til kro­nikken Hva betyr det egentlig at «ikke-skeive har bedre livs­kva­litet enn skeive»?