Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Trygg i egen seksualitet

Fagdag om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for ansatte som har tjenestemottakere med intellektuell funksjonsnedsettelse.

Kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet er viktig for å skape trygge og åpne omsorgspersoner i omsorgstjenestene for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse. Målet med fagdagen er å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Bakgrunn
Likestillingssenteret har i samarbeid med Hamar kommune utviklet en fagdag om kjønn, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med intellektuell funksjonsnedsettelse. Utvikling og kurs i 2017/2018 er finansiert av Helsedirektoratet.

Bakgrunnen for prosjektet er et behov for kompetanseheving hos ansatte. På lik linje (NOU 2016:17) viste at mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse får mindre seksualitetsundervisning og har mindre kunnskap om egen seksuell helse enn den øvrige befolkningen. For å forebygge overgrep og gi de av oss som har en funksjonsnedsettelse trygge rammer i hverdagen, er det viktig å skape trygge og åpne omsorgspersoner som kan snakke om kjønn, seksualitet og overgrep med brukerne.

Innhold
Deltakerne får kunnskap om:

  • kjønns- og seksualitetsmangfold
  • følelser
  • normer
  • seksuelle rettigheter
  • grensesetting
  • PLISSIT
  • meldeplikt og avvergelsesplikt
  • eksempler på hva overgrep er
  • gi råd om hvordan forebygge overgrep

Programmet legger opp til aktiv deltakelse og praktiske oppgaver, erfaringsutveksling, gruppearbeid og refleksjon. Deltakerne får kursbevis.

Les mer om Trygg i egen seksualitet i LS Info 9/2021

Nettkurs

Kurset Trygg i egen seksualitet ble i 2020 bearbeidet til et nettkurs med midler fra Bufdir. Du finner det i vår nettskole.