Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Trygg i egen seksualitet

Fagdag om kjønn, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med utviklingshemming.

Kunnskap og trygghet til å snakke om følelser og seksualitet er viktig for å skape trygge og åpne omsorgspersoner i omsorgstjenestene for utviklingshemmede. Målet med fagdagen er å gi ansatte økt kompetanse om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting for å forebygge overgrep.

Bakgrunn
Likestillingssenteret har i samarbeid med Hamar kommune utviklet en fagdag om kjønn, seksualitet og grensesetting for ansatte som har brukere med utviklingshemming. Utvikling og piloter i 2017 er finansiert av Helsedirektoratet.

Bakgrunnen for prosjektet er et behov for kompetanseheving hos ansatte. På lik linje (NOU 2016:17) viste at utviklingshemmede får mindre seksualitetsundervisning og har mindre kunnskap om egen seksuell helse enn den øvrige befolkningen. For å forebygge overgrep og gi utviklingshemmede trygge rammer i hverdagen er det viktig å skape trygge og åpne omsorgspersoner som kan snakke om kjønn, seksualitet og overgrep med brukerne.

Innhold
Deltakerne får kunnskap om:

  • kjønns- og seksualitetsmangfold
  • følelser
  • normer
  • seksuelle rettigheter
  • grensesetting
  • PLISSIT
  • meldeplikt og avvergelsesplikt
  • eksempler på hva overgrep er
  • gi råd om hvordan forebygge overgrep

Programmet legger opp til aktiv deltakelse og praktiske oppgaver, erfaringsutveksling, gruppearbeid og refleksjon. Deltakerne får kursbevis.

Les mer om Trygg i egen seksualitet i LS Info 5/2018