En person holder en åpen bok som lyser.
3. Kropp og selvfølelse

Her kan du lære mer om rela­sjonen mellom selv­fø­lelse og kropp

Nedenfor er en liste med lenker som gir mer infor­masjon om kropp og selvfølelse.


Nå er du ferdig med denne bolken! Gå tilbake til hoved­siden, eller gå videre til opp­gavene som kan brukes i klassen.


3. Kropp og selvfølelse