Carina Carlsen på scenen.

Utvik­lings­hemming og sek­su­al­vennlig miljø

08.12.2023 Trondheim

En erfaringskonferanse i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag.

Carina Carlsen skal skal snakke om «Den lille kjæ­resteboka» og «PUST UT».

Mer info og påmelding her: Lenke til infoside om konferansen