Arrangør: Likestillingssenteret

PRIDE HOUSE 2024: Hva skulle vi ønske at andre visste om det å være regnbuefamilie?

De senere årene har vært preget av en stadig mer pola­risert debatt knyttet til blant annet under­visning om kjønns- og sek­su­ali­tets­mangfold og skolens del­ta­gelse i Pride. For flere av de av oss som er skeive for­eldre har dette ledet til en bekymring for hvordan egne barn blir møtt i blant annet skole og barnehage. Ved … Con­tinued

PRIDE HOUSE 2024: Dobbel tabu – pre­sen­tasjon og panelsamtale

Like­stil­lings­sen­teret og Redd Barna invi­terer til pre­sen­tasjon av og panel­samtale om rap­porten «Dobbel tabu, vold og sek­suelle overgrep blant barn og unge som bryter med normer for kjønn og sek­su­alitet». For å bedre fore­bygge og avdekke vold og sek­suelle overgrep mot barn, er det viktig å ha god kunnskap om fak­torer som kan gjøre enkelte … Con­tinued

Besøk av Patsie Fowler for VIP-erfaringsutveksling

Patsie skriver bok om volds­fore­bygging for men­nesker med utvik­lings­hemming, og besøker Norge og Sverige i mai for å lære av vårt arbeid. VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 6

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Annette Solberg holder utdan­ninga. VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 5

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Annette Solberg holder utdan­ninga. VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 4

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Annette Solberg holder utdan­ninga. VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 3

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Annette Solberg holder utdan­ninga. VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 2

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Annette Solberg holder utdan­ninga. VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 1

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Annette Solberg holder utdan­ninga. VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

Nasjonal VIP-konferanse 2024

14. november samler vi igjen alle VIP-kommuner, VIP-instruktører og andre involverte til erfa­rings­ut­veksling og faglig påfyll på Hamar.