Arrangør: Likestillingssenteret

VIP instruk­tør­ut­danning i Hamar – dag 6

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning i Hamar – dag 5

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning i Hamar – dag 4

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

Våg å se – våg og handle i Nord-Fron

Les mer om kurset Våg å se – våg å handle: Lenke til infoside om Våg å se – vår å handle.

Våg å se – våg og handle i Gjøvik

Les mer om kurset Våg å se – våg å handle: Lenke til infoside om Våg å se – vår å handle.

Webinar om bevisste utdanningsvalg

Mona Renolen og Kristina Miklavic har et webinar for lærere og råd­givere. Dette er del tre av en rekke på tre semi­narer. Les mer om Bevisste utdan­ningsvalg her: Lenke til infoside om Bevisste utdanningsvalg

VIP instruk­tør­ut­danning i Hamar – dag 3

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning i Hamar – dag 2

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

VIP instruk­tør­ut­danning i Hamar – dag 1

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar. Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.

AVLYST Fagdag om eldre og sek­suell helse på OsloMET + lansering!

Forskning viser at sek­su­alitet forblir en viktig del av livet gjennom alder­dommen, og at sek­suell til­fredshet er for­bundet med sunn og aktiv aldring. Likevel har eldre voksnes sek­suelle helse i liten grad vært på dags­orden – verken i helse­ve­senet eller generelt i sam­funnet. Derfor har Like­stil­lings­sen­teret, FRI, Like­stil­lings­sen­teret KUN og Sex og Politikk sam­ar­beidet om … Con­tinued