Ungdom velger fortsatt kjønnstradisjonell utdanning – Likestillingssenteret jobber for å gjøre morgendagens arbeidsmarked mindre kjønnsdelt

Pressemelding 8. august   Alle utdanninger er åpne for alle, uansett kjønn. Likevel fortsetter ungdom å velge kjønnstradisjonell utdanning. Særlig på yrkesfag har flere utdanningsprogram svært skjev kjønnsfordeling. Dette kan få utilsiktede konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Ser man på det store bildet, har begge prosjektene det snakkes om her, relevans for FNs … Continued