Kontakt oss

Arendalsuka

Ungdom velger fortsatt kjønnstradisjonell utdanning – Likestillingssenteret jobber for å gjøre morgendagens arbeidsmarked mindre kjønnsdelt

#UngIDag-utvalget slo fast at oppveksten er preget av tradisjonelle kjønnsnormer, og at dette bidrar til å opprettholde kjønnsdelte utdanningsvalg. Likestillingssenteret jobber for å gjøre morgendagens arbeidsmarked mindre kjønnsdelt.

Pressemelding 8. august

Mona Renolen og Sara Hope Lygre ved Likestillingssenteret. Foto: Jørgen Berg-Sollien

 

Alle utdanninger er åpne for alle, uansett kjønn. Likevel fortsetter ungdom å velge kjønnstradisjonell utdanning. Særlig på yrkesfag har flere utdanningsprogram svært skjev kjønnsfordeling. Dette kan få utilsiktede konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Ser man på det store bildet, har begge prosjektene det snakkes om her, relevans for FNs bærekraftmål nr. 4 om god utdanning og nr. 5 om likestilling mellom kjønnene. Norge har forpliktet seg til å nå bærekraftsmålene innen 2030.

– En betydelig kjønnsdeling i arbeidsmarkedet, der kvinner og menn i stor del jobber i ulike sektorer, yrker og næringer, bidrar ikke bare til forskjeller i lønn, posisjoner og makt. Det bidrar også til å avgrense unges valgmuligheter når det kommer til utdanning og yrkesvalg.

Det sier Sara Hope Lygre, rådgiver ved Likestillingssenteret. Det siste året har hun jobbet med et prosjekt som undersøker hvordan samfunnet kan legge til rette for mer bevisste og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Da er det viktig å sikre et kjønnsperspektiv i karriere- og utdanningsveiledningen på videregående skole.

Friere valg

Prosjektet, som har navnet «Større mangfold – friere valg», er nå ferdig. Resultatene tar Hope Lygre med seg til lansering på Arendalsuka.

– Vi velger ikke så fritt som vi tror. Alle er mer påvirket av kjønnsnormer, enn vi liker å innrømme.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Likestillingssenteret, Senter for likestilling, Likestillingssenteret KUN og Reform, ressurssenter for menn.

Kurs

Ett av tiltakene som nå utvikles er nettkurs for elever på videregående skole. Målet er at dette skal bidra til økt kompetanse om kjønnsnormer, hvordan valg foregår, og hvilken betydning kjønn har – uten at vi kanskje tenker så mye over det.

I tillegg til nettkurset som nå utvikles for videregående, har Likestillingssenteret kompetansehevingstilbud som retter seg mot ungdomskolene. Dette prosjektet, som heter «Bevisste utdanningsvalg», har fått fornyet treårig støtte fra Bufdir, og flere fylker har meldt sin interesse. Prosjektet gir kompetanseheving for rådgivere, karriereveiledere og lærere, og tilbyr nettkurs som kan brukes sammen med elevene i undervisningen.

Faglig påfyll og refleksjon

– Vi opplever at mange lærere har kunnskap og gode refleksjoner om kjønn og normer, men det er ikke noe de har tid til å tenke så mye på i hverdagen, sier Mona Renolen, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret.

Hun opplever at mange som deltar på kompetansehevingen setter pris på å få faglig påfyll og mulighet til å reflektere over kjønn og hvordan de kan bidra til å åpne opp for flere valg enn det ungdommene ser selv.

– Det har også vært populært at vi har tilbudt et nettkurs som de kan bruke rett inn i undervisningen, for å reflektere sammen med elevene.

I kompetansehevingen presenteres også tiltak om hvordan skolen som institusjon kan jobbe mer bevisst med kjønn og normer i hverdagen.

Kontaktpersoner

Sara Hope Lygre

Mona Renolen