Tag: hjemmekontor

Like­stil­lings­sen­teret på Arendalsuka

Pust ut – onsdag Carina Carlsen er med å lansere et nytt webinar basert på metodeboka «Pust ut», som handler om sek­suell helse og utvik­lings­hemming i et skeivt per­spektiv. Dette er et sam­arbeid med Nasjonalt SRHR-nettverk og Fri Oslo og Viken. Lenke til arran­ge­mentet: Lan­sering av «PUST UT» – webinar! – Aren­dalsuka Lenke til Facebook-arrangement: Aren­dalsuka: … Con­tinued