Sumaya Jirde Ali
Ansatte

Sumaya Jirde Ali

Sumaya Jirde Ali er en norsk-somalisk sam­funns­de­battant, lit­te­ra­tur­kri­tiker, dra­ma­tiker, for­fatter og poet. Hun har bachel­orgrad i sosial­an­tro­pologi, og tar for tiden master i det samme.

Som inter­sek­sjonell feminist og anti­rasist med bred erfaring fra norsk organisasjons‑, kultur‑, og medie­bransje har Sumaya vært opptatt av å se ulike dis­kri­mi­ne­rings­grunnlag i sam­menheng. Huma­nisme og man­gelen på det har stått sen­tralt i hennes kro­nikker og essays, foredrag, panel­sam­taler, work­shops og kurs, akti­visme og forfatterskap.

Sumaya begynte som råd­giver ved Like­stil­lings­sen­teret i mai 2024.

Presse­bilder

Presse­bilde av Sumaya i svart-hvitt
Presse­bilde av Sumaya i farger

Foto kredi­teres Jørgen Berg-Sollien