Forsamling foran en presentasjon av VIP. Bokstavene VIP står i rosa foran i bildet.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 5

12.06.2024 Hamar

Vi utdanner flere VIP-instruktører. Denne gangen er det ansatte i kommunene Senja, Rælingen, Arendal, Lillestrøm, Lørenskog og Øvre Eiker, samt Prima kompetanse.

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Ann-Synnøve Leithe fra Nok. Hamar og Frøydis Sund holder utdanninga.

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar.

Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.