Kontakt oss

Dette tilbyr vi

VIP

Alle har rett til en trygg seksualitet fri for vold, tvang og overgrep uansett funksjonsevne.

VIP (Viktig interessant person) er et voldsforebyggende program som skal gi personer med utviklingshemming bedre evne til å forstå egne følelser, evne til å sette grenser og forstå hva som er vold og overgrep.

VIP-programmet er utviklet i Sverige og driftes i dag av Eskilstuna kommune. Likestillingssenteret og SMISO Hamar har fått rettighetene til å overføre VIP-programmet til Norge og starter opp dette arbeidet i 2018. Seks pilotkommuner vil delta i prosjektet og implementering er planlagt i kommunene fra høsten 2019.

Målsetting med VIP-programmet
Målet er å gi personer med utviklingshemming kunnskap og trygghet til å sette grenser for seg selv, forstå egne og andres følelser og ikke minst forstå hva som er vold og overgrep.

Hva er VIP?
VIP-programmet består av 12 moduler som tar opp temaene følelser, grensesetting, vold og overgrep. Hver modul varer i to timer og deltakerne møtes en gang i uken over 12 uker. Modulene er satt sammen av mange praktiske øvelser og små kunnskapsbolker som skal utfordre og styrke kunnskapen hos deltakerne.
Innhold

TEMA REPETISJON
Introduksjon Forandringer og avslutning
Følelser Skyld og skam
Forsvar Kommunikasjon
Vold Makt og maktesløshet
Risiko og valg Vurderinger
Jeg som person Grenser og sikkerhet

VIP-programmet gjennomføres av ansatte i kommunene som har gjennomført instruktørutdanningen for VIP hos Likestillingssenteret og SMISO Hamar.

Les mer og last ned LS Info LS Info 2/2019