Forsamling foran en presentasjon av VIP. Bokstavene VIP står i rosa foran i bildet.

VIP instruk­tør­ut­danning på Hamar – dag 5

18.09.2024 Hamar

Vi utdanner flere VIP-instruktører!

Utdan­ninga holdes hos Nok. Hamar. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Annette Solberg holder utdanninga.

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar.

Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.