Bokstavene VIP i rosa.

VIP instruk­tør­ut­danning i Sandvika – dag 5

31.01.2024

Vi utdanner flere VIP-instruktører. Denne gangen er det ansatte i Bærum, Drammen, Øvre Eiker og Lørenskog kommuner.

Utdan­ninga holdes i Kom­mune­gården i Sandvika. Josefin Nord­en­hammar fra Nok. Hamar og Frøydis Sund holder utdanninga.

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar.

Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.