Bokstavene VIP danner en rosa logo.

VIP instruk­tør­ut­danning i Hamar – dag 6

16.11.2023

Vi utdanner flere VIP-instruktører i nye VIP-kommuner og -virksomheter.

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar.

Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.