Et barn tviholder på et kosedyr.

Våg å se – våg å handle

28.09.2023 Seljord

Mona Renolen holder kurs i Seljord om vold og overgrep mot barn og unge.

Kurset holdes i sam­arbeid med Krisesenteret.

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vans­kelig å vite hvordan oppdage vold, og ikke minst hva vi kan gjøre når vi har mis­tanke om at barn utsettes for vold.

Lenke til mer info om Våg å se – våg å handle.