Kontakt oss

Dette tilbyr vi

Våg å se – våg å handle

Kurs om vold og overgrep mot barn og unge

Vold mot barn og unge er mer utbredt enn vi liker å tro. Det kan være vanskelig å vite hvordan oppdage vold, og ikke minst hva vi kan gjøre når vi har mistanke om at barn utsettes for vold.

Målgruppe

  • Ansatte i barnehager, skoler og SFO
  • Ansatte på helsestasjon

 

Kurset «Våg å se – våg å handle!» gir deg:

  • Fagkunnskap om vold i nære relasjoner, omfang og skadevirkninger
  • Kunnskap om ulike samtaleverktøy, blant annet bøker
  • Informasjon om krisesenteret og annet hjelpeapparat

 

Kunnskap gir trygghet

  • Til å fange opp signaler fra barn utsatt for vold
  • Til å handle når barn blir utsatt for vold
  • Til å arbeide forebyggende og fjerne tabuer

 

Utvikling av kurset er finansiert av Sekretariatet for konfliktrådene.

Kurset holdes i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet og holdes av ansatte ved Likestillingssenteret og Gudbrandsdal Krisesenter IKS, Hamar interkommunale krisesenter eller Gjøvik krisesenter IKS.

Er du interessert? Les mer i LS Info 11/2021

Påmelding gjøres til Statsforvalteren i Innlandet