Seminar om Bevisste utdanningsvalg

03.10.2023 Lillehammer

Mona Renolen og Kristina Miklavic har et heldagseminar på Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer for lærere og rådgivere.

Les mer om Bevisste utdan­ningsvalg her: Lenke til infoside om Bevisste utdanningsvalg