Frøydis Sund

Pre­sen­terer VIP på Dia­log­kon­fe­ransen i Bærum

07.02.2024  ·  09:00–11:15 ·  Sandvika

Frøydis Sund presenterer VIP-voldsforebygging på Snakke sammen- dialogkonferansen 2024.

Denne kon­fe­ransen handler om temaer fra vei­le­deren «Gode helse- og omsorgs­tje­nester til per­soner med utviklingshemming.»

Mer info om arran­ge­mentet: Infoside hos Bærum kommune

Les mer om VIP-voldsforebygging: Infoside om VIP