Frøydis Sund

Pre­sen­terer VIP for USHT Agder

21.03.2024

Frøydis Sund presenterer VIP-voldsforebygging på interkommunalt fagnettverk innen habilitering i USHT Agder.

Les mer om VIP-voldsforebygging: Infoside om VIP