Carina Carlsen på scenen.

Pre­sentere Kjæ­resteboka på NFSSs års­kon­fe­ranse 2024

13.03.2024 Fredrikstad

NFSS er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet og funksjonsnedsettelse.

Nett­verket er en viktig ressurs i kunn­skaps­for­midling og utvikling av til­rettelagt informasjons- og under­vis­nings­ma­te­riell. Carina Carlsen deltar på års­kon­fe­ransen for å pre­sen­terer «Den lille kjæresteboka».