Bokstavene VIP danner en rosa logo.

Fagdag VIP-voldsforebygging

17.10.2023 Lilleh

Annette Solberg og Frøydis Sund holder Fagdag VIP-voldsforebygging på Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer.

Fagdag om kjønn, normer, sek­su­alitet og grense­setting for ansatte som har tje­neste­mot­takere med intel­lek­tuell funksjonsnedsettelse.

Les mer her: Lenke til infoside om Fagdag VIP-voldsforebygging