Frøydis Sund og Carina Carlsen.

Fagdag VIP-voldsforebygging på Nesodden

14.03.2024 Nesodden

Frøydis Sund og Carina Carlsen holder Fagdag VIP-voldsforebygging i Nesodden kommune.

Dette er en fagdag om kjønn, normer, sek­su­alitet og grense­setting for ansatte som har tje­neste­mot­takere med intel­lek­tuell funksjonsnedsettelse.

Les mer her: Lenke til infoside om Fagdag VIP-voldsforebygging