Frøydis og Annette står sammen. De smiler og ser i kamera.

Fagdag VIP-voldsforebygging i Hokksund

07.05.2024 Hokksund

Vi holder Fagdag VIP-voldsforebygging i Hokksund for Drammen og Øvre Eiker kommuner.

Dette er en fagdag om kjønn, normer, sek­su­alitet og grense­setting for ansatte som har tje­neste­mot­takere med intel­lek­tuell funksjonsnedsettelse.

Les mer her: Lenke til infoside om Fagdag VIP-voldsforebygging