Bilde av Annette Solberg og Frøydis Sund.

Fagdag VIP-voldsforebygging i Eidsvoll

10.04.2024 Eidsvoll

Vi holder Fagdag VIP-voldsforebygging i Eidsvoll.

Dette er en fagdag om kjønn, normer, sek­su­alitet og grense­setting for ansatte som har tje­neste­mot­takere med intel­lek­tuell funksjonsnedsettelse.

Les mer her: Lenke til infoside om Fagdag VIP-voldsforebygging