VIP-instruktørene og VIP-logoen.

Fagdag VIP-voldsforebygging i Bærum

08.11.2023

Vi holder Fagdag VIP-voldsforebygging I Bærum.

Dette er en fagdag om kjønn, normer, sek­su­alitet og grense­setting for ansatte som har tje­neste­mot­takere med intel­lek­tuell funksjonsnedsettelse.

Les mer her: Lenke til infoside om Fagdag VIP-voldsforebygging