Annette Solberg og Carina Carlsen.

Fagdag VIP-voldsforebygging i Asker

01.03.2024 Asker

Carina Carlsen og Annette Solberg holder Fagdag VIP-voldsforebygging i Asker.

Dette er en fagdag om kjønn, normer, sek­su­alitet og grense­setting for ansatte som har tje­neste­mot­takere med intel­lek­tuell funksjonsnedsettelse.

Les mer her: Lenke til infoside om Fagdag VIP-voldsforebygging