Frøydis Sund

Innlegg på fag­samling for RVTS Øst

15.12.2023 Oslo

Fagsamling om verktøy for å forebygge vold i nære relasjoner mot utviklingshemmede.

Frøydis Sund deltar på fag­samling for RVTS Øst om prak­tiske verktøy for fore­bygging av vold i nære rela­sjoner mot voksne med utvik­lings­hemming. Hun skal snakke om VIP-voldsforebygging.

Mer info og påmelding finner du her: Lenke til infoside om arrangementet