Kontakt oss
Telefon: 97181483

Sara Hope Lygre

Rådgiver

Sara har master i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. Der skrev hun masteroppgave om forestillinger om alderdom i Norge; hvordan vi ser på alderdom og hvordan ser gamle og eldre mennesker på seg selv og sin rolle i samfunnet. Sara har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og kommer til oss fra Voksenopplæringsforbundet. Tidligere har hun jobbet i Røde Kors og med sosialt entreprenørskap.

Sara begynte stillingen som rådgiver ved Likestillingssenteret i august 2021, og skal blant annet arbeide med Friere valg og kompetanseheving knytta til eldre og seksualitet.

Pressebilder
Pressebilde i svarthvitt: Sara Hope Lygre
Pressebilde i farger: Sara Hope Lygre

Foto må krediteres Holland Foto