Kontakt oss

Nyheter

Temadager om vold i oppveksten

Hva skal til for å forebygge og avdekke vold i oppveksten og seksuell trakassering i ungdomsmiljøene?

Likestillingssenteret arrangerer 22. og 23. november to temadager om å forebygge og avdekke vold mot barn og unge. Formålet er å tilføre kunnskap og gi verktøy til helsesøstre og andre som jobber med barn og unge for å hindre at ungdom utsetter seg selv eller andre for trakassering og vold. Innholdet på temadagene er det samme, slik at dere kan delta den dagen det passer best. Vi arrangerer dagene i samarbeid med Landsgruppen av helsesøstre i Akershus og Vestfold.

Her får du blant annet høre:

Rannveig Svendby er stipendiat i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo og Senter for tverrfaglig kjønnsstudier og hevder at for å forebygge overgrep må vi vite at alle kjønn kan være både overgripere og ofre. Hun vil holde foredraget Seksuell vold i et kjønnsperspektiv –  stereotypier blender og erfaringer som opplyser. Er du interessert i å lese mer om Rannveig Svendbys arbeid, anbefaler vi deg denne artikkelen i Morgenbladet.

Øivind Aschjem innleder om møte med krenkede barn, med tittelen «Du skal ikke bære sorgen alene»
Når barn bærer på tunge belastninger som følge av krenkelser i eget hjem trenger de og møte gode mennesker som kan beskytte, hjelpe og gi håp om at forandring er mulig. Til det trenger vi kunnskap, vilje og mot. Håpet er at foredraget skal bidra til at utsatte barn og unge får nødvendig hjelp så tidlig som mulig.

Mange ungdommer har tatt til orde for trygge og inkluderende oppvekstmiljø. Vi har derfor invitert Skeiv Ungdom til å dele sin kunnskap fra sitt RESTART skoleopplegg som synliggjør normer rundt kjønn og seksualitet. Opplegget har som funksjon å opplyse ungdom om kjønn, seksualitet og normer. Målet er å bli kvitt fordommer og diskriminering og å skape et bedre skolemiljø. Når elever får verktøy som gjør dem i stand til å selv gå aktivt inn for å forebygge diskriminering og mobbing i sin hverdag, og i å skape en skole der de alle elever tør å være seg selv.

Avslutningsvis på temadagen har satt opp oppfølging og ettervern. Mange helsesøstre blir spurt om å følge personer utsatt for voldtekt eller andre overgrep til overgrepsmottaket. Da er det godt å vite hva som skjer på mottaket for å være en trygg voksen og kunne forberede den utsatte på hvilke prosedyrer og undersøkelser som venter. Til temadagen på Mastemyr kommer Ann Helen Lomsdalen fra overgrepsmottaket i Østfold, mens SO-mottaket i Vestfold forteller i Tønsberg.

Videre kan det være nyttig å vite om hvilket tilbud som finnes for voldtektsutsatte og hva vanlige reaksjoner og senskader kan være, slik at barn og unge som er utsatt, men ikke har fortalt, kan fanges opp av hjelpeapparatet og få nødvendig hjelp til  å komme videre i livet. Daglig leder ved Dixi Ressurssenter mot voldtekt, Rannveig Kvifte Andresen innleder begge dager.

 

Program for begge dagene finner du her: Program

Påmelding til temadagen som arrangeres på Quality Hotel Mastemyr: Påmelding 22. november

Påmelding til temadagen som arrangeres på Quality Hotel Tønsberg Påmelding 23. november

Påmeldingsfristen er 15. november