Kontakt oss

Nyheter

Styrker frivillige

Har du opplevd utfordringer som frivillig? Er det tema du synes er vanskelig? Her får du tips til hvordan du kan styrke rollen din som frivillig i møte med innvandrere.

Likestillingssenteret fikk i 2016 midler til å arrangere tre samlinger for personer som er frivillige overfor innvandrere og til å utvikle et temahefte til støtte i arbeidet som frivillige.

Samlingene handla om

  • Hvordan jobbe forebyggende mot omskjæring
  • Tvangsekteskap i Norge – hva kan vi gjøre?
  • Kulturkompetanse og kultursensitivitet

I heftet får du generelle tips til kultursensitiv tilnærming. I tillegg får du informasjon om omskjæring og tvangsekteskap og hva du kan gjøre for å hindre det.  For eksempel spørsmål du
kan stille ungdommer som er utsatt eller foresatte som vurderer tvangsgifte eller omskjæring. Til slutt får du informasjon om fagpersoner du kan kontakte
og nettsteder der du kan finne mer informasjon om temaene.

Last ned eller les heftet her: Styrk rollen som frivillig