Publikasjoner

Sek­su­al­tek­niske hjelpe­midler – vei­leder til helsepersonell

Seksualitet og seksuell helse er et tabubelagt tema og få kjenner til hvem som har ansvaret for å formidle seksualtekniske hjelpemidler. Derfor har Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret samarbeidet om prosjektet Hva skal jeg si? Målet er å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler.