Publikasjoner

Res­surs­hefte for like­stilt peda­gogisk praksis

Likestillingssenteret, Kanvas og DMMH har videreutviklet og revidert veileder for likestilt pedagogisk praksis. Målet med det nye ressursheftet er å fremme likestilling og likeverd på grunnlag av kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering i barnehagens arbeid, i tråd med nytt lovverk og rammeplan.