Publikasjoner

Barn og unges oppvekstmiljø

LS Info 3/2021 beskriver våre tilbud for å gi barn og unge en likestilt oppvekst.
Framtidas likestilling skapes i nåtidas barndom. Derfor er barn og unges oppvekstmiljø det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å få et mer likestilt samfunn.