Kontakt oss

Nyheter

Må få studiefri til kommunestyremøter

Hva skal til for at unge kan møte i kommunestyret? Ikke 20% fraværsgrense på studier for å gå opp til eksamen i alle fall! 

NRK Hedmark og Oppland tok opp tema om fraværsgrense på utdanninger for å ta eksamen, når det kommer i konflikt med rollen som folkevalgt.

Likestillingssenteret var invitert i studio, både til radio og tv for å kommentere, og rådgiver Frøydis Sund anbefalte Høgskolene må være mer smidige og oppfordret kommunene til å legge til rette for nettmøter og møtetidspunkt som passer de som ellers ikke blir representert i kommunestyret.

Demokratiet, og kanskje særlig kommuner i Oppland med mange gamle menn i kommunestyrene trenger ungdom og kvinner! Mangfold i kommunestyrene er viktig for å speile befolkninga, og fordi kvinner, ungdommer, personer med ulik funksjonsnivå eller bakgrunn kan ha andre erfaringer, interesser eller perspektiver på saker som behandles i kommunestyrene og for samfunnsutviklinga generelt.

Se innslaget på tv: Østnytt 28.01.16

Hør innslaget på radio: ettermiddagssendinga 28.01.16

Les nettartikkelen: nrk.no