Kontakt oss

Nyheter

Likestillingssenteret på Arendalsuka

Vi er på plass under Arendalsuka!
Vi er synlige med nytt materiell, og medarrangør på to viktige møter.

#Me too – en ny revolusjon?

Hva har #MeToo, den arabiske våren og kvinnebevegelsen på 70-tallet til felles? Et revolusjonært oppgjør mot etablerte synlige og usynlige maktstrukturer? Enkelthistorier som har bidratt til en kollektivistisk vekkelse? Har #Me Too også blitt en symbolsk bevegelse mot usynlige bølger av fascisme og konservatisme?
Les mer om arrangementet her: #Me too – en ny revolusjon?

 

Skeiv i Agder – hva vet vi og hvor går veien videre?

Seniorrådgiver i Bufdir Gudrun Jevne presenterer funn fra den nyeste holdningsundersøkelsen om lhbtiq-personer. Dette innleder en sofaprat om videre innsats for politikkutforming og andre tiltak for skeive i Agder.
Sofapraten ledes av seniorrådgiver Frøydis Sund ved Likestillingssenteret.
Les mer om arrangementet her: Skeiv i Agder – hva vet vi og hvor går veien videre?

 

Speil, speil på veggen der, blir mangfoldet speila på lista her?

Det er viktig med mangfold i politikken, og vi kommer til å besøke alle standen til alle partiene og dele ut Speil-kortene våre. Nominasjonsprosessen er godt i gang i de fleste partier, og det er viktig å huske på at toppkandidaten godt kan være en kvinne, noen ordførere er født kvinner, og at 40 prosent ikke er en øvre grense for kjønnsbalanse.

For anledningen har vi fått nye profilklær, sees vi i Arendal?