prinsesse eller pirat - likestilt p
Siste nytt

Like­stilling på #Barnehage2016

Tror du at du gir jenter og gutter like muligheter?

Senior­råd­giver Nina Johan­nesen er en av inn­le­derne på nordens største barne­hage­kon­fe­ranse, Barnehage 2016. Den 27. mai kan du høre henne holde fore­draget Prin­sesse eller pirat – et fritt valg?

Alle inn­le­derne på #barnehage2016 har laget en egen video om fore­draget, se Nina sin her:  Tror du at du gir jenter og gutter like muligheter?

Vil du lese mer om våre kurs for å gi barn et økt hand­lingsrom, kan du se her: Prin­sesse eller pirat – et fritt valg?