2. Kropp og kjønn · Likestillingssenteret
To unge personer i en pride-feiring.

2. Kropp og kjønn

Kroppen spiller en sentral rolle i hvordan kjønn blir konstruert, uttrykt og erfart. Det finnes et bredt spekter av kroppslige variasjoner og mangfold som påvirker våre kjønnsuttrykk.

Hva er en kropp? 🙋

Kroppen er vårt fysiske organ med alle de forskjellige systemene som holder oss i live og fungerer som en enhet. Kropper kan være svært varierte i form og størrelse. Den består av bein, sener, hud, blod, fett – og mye mer. Kroppen er også påvirket av ulike kulturelle og sosiale normer, og samfunnsstrukturer.

Sammen påvirker biologi, normer og samfunnsstrukturer hvordan kroppen din kommer til uttrykk og hvordan kjønnet ditt blir oppfattet av de rundt deg og hvordan du uttrykker kjønnet ditt.

Denne bolken starter med en kort innføring i hva kjønn er 📚