Nett­ressurs til Den Lille Kjæresteboka

Bilde av omslaget til kjæresteboka.

Vel­kommen til nett­res­sursen til Den Lille Kjæ­resteboka. Her finner du instruk­sjons­video og PDF-utgave av boka som du kan laste ned gratis. Vi har også noen aktuelle lenker til videre lesing. 

Lykke til med de gode samtalene!

Om boka

Men­nesker med utvik­lings­hemming har dobbel risiko for å utsettes for sek­suelle overgrep. Helse­per­sonell etter­lyser enkle, men gode, fore­byg­gende verktøy på første nivå i PLISSIT-modellen som kan brukes i hver­dagen. Derfor har Like­stil­lings­sen­teret og Wenche Fjeld gått sammen om å lage «Den Lille Kjæresteboka»! 

Dette er en sam­talebok om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen. Boka er enkelt illustrert av Linda Heggen og legger opp til enkle spørsmål. 

Lenke til digital utgave av Kjæ­resteboka (PDF)

Omslaget til Den Lille Kjæresteboka

Boka er ikke til salgs

Vi selger ikke boka, og har heller ikke kapa­sitet til å sende bøker i posten. Vi deler ut boka til de som vil ha på aktuelle kurs, kon­fe­ranser og fag­dager som vi arran­gerer eller deltar på. 

Om du er på Hamar, kan du komme innom og få med deg bok.

Lenker til videre lesing

Boka er laget med midler fra Helsedirektoratet.

Har du spørsmål, kontakt Carina Carlsen: