Nett­ressurs til Den Lille Kjæresteboka

Bilde av omslaget til kjæresteboka.

Vel­kommen til nett­res­sursen til Den Lille Kjæ­resteboka. Her finner du instruk­sjons­video og PDF-utgave av boka som du kan laste ned gratis. Vi har også noen aktuelle lenker til videre lesing. 

Lykke til med de gode samtalene!

Om boka

Men­nesker med utvik­lings­hemming har dobbel risiko for å utsettes for sek­suelle overgrep. Helse­per­sonell etter­lyser enkle, men gode, fore­byg­gende verktøy på første nivå i PLISSIT-modellen som kan brukes i hver­dagen. Derfor har Like­stil­lings­sen­teret og Wenche Fjeld gått sammen om å lage «Den Lille Kjæresteboka»! 

Dette er en sam­talebok om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen. Boka er enkelt illustrert av Linda Heggen og legger opp til enkle spørsmål. 

Lenke til digital utgave av Kjæ­resteboka (PDF)

Omslaget til Den Lille Kjæresteboka

Boka er ikke til salgs

Vi selger ikke boka, og har heller ikke kapa­sitet til å sende bøker i posten. Vi deler ut boka til de som vil ha på aktuelle kurs, kon­fe­ranser og fag­dager som vi arran­gerer eller deltar på. 

Om du er på Hamar, kan du komme innom og få med deg bok.

Lenker til videre lesing

Boka er laget med midler fra Helsedirektoratet.