Carina, Wenche og Frøydis holder hvert sitt eksemplar av «Den lille kjæresteboka».
I media

«Jeg vil ha kjæ­reste»: Fag­ar­tikkel om Den lille kjæresteboka

I mars-utgaven av Fontene kan du lese en fagartikkel om «Den Lille Kjæresteboka.»

Carina Carlsen, Wenche Fjeld og Frøydis Sund har skrevet fag­ar­tikkel om bak­grunnen, utvik­lingen og behovet for «Den lille kjæ­resteboka» som vi ga ut i fjor. 

Dette er en sam­talebok for men­nesker med utvik­lings­hemming om hva det vil si å være kjæ­rester og hva kjæ­rester gjør sammen. Boka er enkelt illustrert og legger opp til enkle spørsmål.

Du kan lese fag­ar­tik­kelen her: Lenke til «Jeg vil ha kjæ­reste» i Fontene

Her finner du PDF og mer info om boka: Lenke til nett­res­sursen «Den lille kjæresteboka»