I media

Intervju om sek­suell helse i Helsefagarbeideren

I siste utgave av fag­bladet Helse­fag­ar­bei­deren snakker Carina Carlsen om hvordan skape et sek­su­al­vennlig miljø som helse­per­sonell, og hvorfor det er viktig.

– Du har en helse­ut­danning, du har kom­pe­tanse på den gruppa med men­nesker du jobber med. Ved å lese deg opp litt på sek­suell helse så vil du finne ut at dette ikke er så vans­kelig, sier hun.

Les hele artik­kelen her: Lenke til artik­kelen hos Helsefagarbeideren

Carina snakker blant annet om kom­pe­tanse­pakka Eldre og sek­suell helse og Den Lille Kjæ­resteboka. Du finner mer info om disse her:

Lenke til eldreogseksuellhelse.no

Lenke til nett­res­sursen Den Lille Kjæresteboka