Kontakt oss

Nyheter

Inkludering og bolyst blant innvandrere i Oppland

Hva skal til for at innvandrere opplever bolyst og ønsker å bli boende i Oppland?

Innvandrere i Oppland oppgir de samme årsakene som for opplendinger for øvrig:

  • jobb, skole og fritid
  • stedstilhørighet
  • bomiljø
  • finne seg til rette med venner og evntuelt familie og ha et nettverk

Et mønster som framkommer i intervjuene med innvandrere i Oppland, er at de fem første årene etter ankomst eller bosetting er veldig viktige for å skape tilhørighet. Det gjelder både for flyktninger som bosettes og arbeidsinnvandrere og personer som kommer som familiegjenforente. – Klarer lokalmiljøet å integrere og gi de nyinnflytta positive erfaringer, er sjansen større for at de vil ønske å bli boende.

Er du interessert i mer kan du lese hele rapporten Innvandrere i Oppland – inkludering og bolyst

I tillegg har vi utarbeidet Statistikk om innvandrere i Oppland og Gjøvik som tar for seg befolkning, innenlandsflytting, utdanning og sysselsetting.

Rapportene er utarbeida på oppdrag fra Oppland fylkeskommune, som grunnlagsdokument til pågående planprosess for å lage nytt regionalt planprogram.