Kontakt oss

Nyheter

Høringsuttalelse – felles likestillings- og diskrimineringslov

Likestillingsutfordringene i Norge handler ikke om et fragmentert lovverk, men om om fraværet av en struktur for likestilling, manglende oppfølging av
aktivitetspliktene og om en manglende problemforståelse.

Likestillingssenteret møter ofte i sitt daglige virke en forestilling om at vi i Norge allerede er likestilt, og opplever denne antakelsen som et hinder i vårt arbeid for økt likestilling og mot diskriminering på alle grunnlag.

Likestillingssenteret er i utgangspunktet positive til en samlet og helhetlig likestillingsog diskrimineringslov, og mener det er et nødvendig skritt å ta. Det er ulogisk slik det er i dag med flere lovverk. Samtidig er det en forutsetning at en felles lov styrker og gir utvidede rettigheter og vern. Vår forståelse er at departementets forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov fører til et svakere vern. Likestillingssenteret støtter derfor ikke forslaget.

Les hele høringsuttalelsen her: Likestillingssenterets høringsuttalelse felles likestillings- og diskrimineringslov