Annette Solberg

Workshop på OsloMet om valgdeltakelse

17.03.2024 Kjeller

17. mars gjennomfører vi en workshop med folkevalgte fra Akershus om valgdeltakelse blant innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn.

Denne work­shopen finner sted på OsloMet avd. Kjeller, og er et ledd i en mas­ter­oppgave innen pro­duk­sjons­design ved OsloMet.