Goro Ree-Lindstad.

Webinar om mentorrelasjoner

09.11.2023

Goro Ree-Lindstad bidrar på webinar for IMDis mentorprogram for små og nystartede organisasjoner.