Bokstavene VIP danner en rosa logo.

VIP instruk­tør­ut­danning

19.09.2023 Lyngdal

Vi utdanner VIP-instruktører i Lyngdal kommune.

VIP er et volds­fore­byg­gende program for men­nesker med utvik­lings­hemming som vi driver sammen med Nok. Hamar.

Les mer her: Lenke til infoside om VIP-voldsforebygging.