Stiftelsen SOR-logo

VIP-deltakere deler erfa­ringer på SOR-konferansen

26.10.2023

«Det har endra livet mitt» - deltakererfaringer fra VIP-voldsforebygging

Hva er VIP – Viktig Inter­essant Person v/Frøydis Sund, senior­råd­giver Likestillingssenteret

Panel­samtale med del­takere på VIP-kurs i Lille­strøm og VIP-instruktørene Marit Sofie Derås og Janne Nordby, ledet av fag­ko­or­di­nator Eli­sabeth Antonsen.

Del­ta­gerne og instruk­tørene vil snakke om erfa­ringer og opp­le­velser med å være sammen på kurs. Hva har det betydd for hver enkelt, hva har de lært om seg selv og andre. For eksempel deler mange at det er lettere å si ja til det de vil og nei til det de ikke vil. Noen har erfart at for­eldre og per­sonal synes denne selv­be­visst­heten kan være utfordrende.